Java

Co to jest Java

Java jest obiektowym językiem programowania pozwalającym na tworzenie aplikacji sieciowych i desktop owych. Kod źródłowy nie jest kompilowany do kodu wykonywalnego. Dlatego, aby uruchomić aplikację, należy najpierw zainstalować maszynę wirtualną na urządzeniu, na którym chcemy uruchomić nasz program.

Przygotowanie środowiska

Najlepiej przed przystąpieniem do programowania w Javie zainstalować odpowiednie oprogramowanie do tworzenia aplikacji, jak i do uruchamiania stworzonej aplikacji. Dlatego należy przejść na stronę https://openjdk.java.net/install/ gdzie możesz pobrać Javę. Obecnie wersją o przedłużonym wsparciu to Java 11, która warto zainstalować. Więcej o wersjach w sekcji Wersje Java.

Czy warto od razu rozpocząć przygodę z instalacją Javy, czy nie lepiej już na początku rozpocząć od poznawania zagadnień technicznych? Według mnie i tak i nie. Jeżeli na początku za bardzo pójdziesz w teorię, możesz szybko się zniechęcić. Dlatego dobrym sposobem jest zarówno nauka teorii, jak i robienie przykładów. Takie podejście pozwala poznawać język oraz mieć frajdę, że udało się uruchomić działającą aplikację choćby była ona najmniejsza.

Dlatego w tym kursie będziemy omawiać wymagane zagadnienia z dużą ilością przykładów żeby zdobyć podstawową wiedzę i nie zanudzić się na śmierć.

Zagadnienia:

 1. Co to jest klasa?
 2. Kolekcje.
 3. Enum
 4. Pętle
 5. Typy proste
 6. Referencyjne
 7. Serializacja
 8. Czym różnią się wyjątki oznaczone (checked) od nieoznaczonych (unchecked exceptions)?  
 9. Jak pobrać pojedynczy znak z obiektu String? 
 10. Na czym polega kontrakt między metodami hashCode i equals?  
 11. Na czym polega mechanizm konkatenacji stringa? 
 12. Co to jest wątek (thread)?