Typy proste w Javie

Wstęp

Do typów prostych w Javie zaliczamy wszystkie typy, które nie są obiektami, czyli nie posiadają żadnych metod i ich nazwy są pisane małą literą. Każdy typ prosty ma swojego odpowiednika w typie obiektowym, dzięki temu możliwe jest zastępowanie jednych drugimi. Przydaje, się zwłaszcza gdy chcemy mieć pewność ze zwracana wartość typu long jest na pewno różna od zera. W takiej sytuacji najlepiej użyć właśnie typu long zamiast Long. Typy proste w Javie dzielimy na cztery grupy:

 • Liczby całkowite
 • Liczby zmiennoprzecinkowe
 • Wartość logiczna
 • Wartość znakowa

Typy proste w Javie – Liczby

Liczby całkowite

To zbiór liczb naturalnych dodatnich, ujemnych oraz zero. Liczby całkowite są podzielone na cztery grupy ze względu na ilość zajmowanego przez nie miejsca w pamięci i zakresu przechowywania wartości.

byte1 bajtzakres od -128 do 127
short2 bajtyzakres od -32 768 do 32 767
int4 bajtyzakres od -2 147 483 648 do 2 147 483 647
long 8 bajtów zakres od -263 do 263-1

Liczby zmiennoprzecinkowe

Liczby zmiennoprzecinkowe to na przykład: 2.5 lub na przykład liczba Pi=3.14. Posiadają część dziesiętną i można je podzielić na dwie grupy ze względu na ilość zajmowanego przez nie miejsca w pamięci, a co za tym idzie dokładności przechowywania danych.

float4 bajty
double8 bajtów

Typy proste w Javie – Typ znakowy

Typ znakowy służy do przechowywania znaków zapisanych w kodzie UNICODE, pozwalające na zapisanie wszystkich dostępnych znaków. W rzeczywistości wykorzystuje się go bardzo rzadko a najczęściej używa się klasy String

char2 bajty

Typy proste w Javie – Typ logiczny

Typ logiczny w przeciwieństwie do pozostałych typów przyjmuje tylko dwie wartości, prawda lub fałsz. Jeżeli do zmiennej logicznej przekażemy 0 to zostanie ustawiona wartość fałsz, a jeżeli liczbę naturalną dodatnią zostanie ustawiona wartość prawda.

booleanprawda(true) / fałsz(false)

Typy obiektowe

Każdy z typów prymitywnych ma swój odpowiednik również w typach obiektowych (opakowanie). Nawet jest ich więcej niż typów prymitywnych.

 • Byte,
 • Integer,
 • Float,
 • Double,
 • Short,
 • Long,
 • BigDecimal,
 • BigInteger,
 • AtomicInteger,
 • AtomicLong.

Poza podstawowymi klasami, które również mają swoje odpowiedniki w typach prostych są jeszcze dodatkowe cztery klasy. Ponieważ pierwsze dwa (BigDecimal, BigInteger) służą do obliczeń z dużą dokładnością, kolejne dwa (AtomicInteger, AtomicLong) są wykorzystywane do obliczeń z wykorzystaniem wielowątkowości.

Podsumowując tak właśnie wyglądają typy proste w Javie. Typy proste są bardzo często wykorzystywanym elementem języka w codziennej pracy. W odróżnieniu od typów obiektowych nie przekazują wartości null. Na przykład, jeżeli chcemy mieć pewność, że wynik będzie wartością inną niż null, możemy skorzystać z typu prostego.

Przeczytaj pozostałe artykuły z serii Java

Ten wpis został opublikowany w kategorii Java i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.